Polybase AB
Välkommen till Polybase AB
– Vi utvecklar framtidens plastprofiler

Polybase AB är ett relativt ungt bolag, som sedan starten 1999 utvecklats positivt och expanderat kraftigt. Vår kärnverksamhet är extrudering och strängsprutning av lister och profiler i alla förekommande användbara plastmaterial…

Våra produkter
Optimala tillverkningsmetoder ger rätt kvalitet

Polybase AB är en totalleverantör av produkter och produktsystem som bygger på extruderad plast. Höggradigt automatiska tillverkningsprocesser säkerställer rätt kvalitet och full spårbarhet…