Teknik

bild_teknik
Vi kan leverera allt från enkla standardlister till specialkonstruerade komplexa produktsystem, hela lösningar som består av ett flertal efterbearbetade och sammansatta komponenter. Utveckling, konstruktion och tillverkning
sker då alltid i nära samarbete med respektive kund.

Vår produktion kan delas in i fyra skilda, men ändå nära förbundna, verksamhetsområden:

  • Extrudering – en kontinuerlig process där plasten smälts i en extruder för att sedan pressas genom ett verktyg medprofilens form (dysa) och därefter kylas (kalibrering) till sin slutgiltiga form. Med hjälp av coextrudering öppnas ännu större möjligheter – exempelvis kan en styv fönsterlist förses med mjuka tätningsläppar och bilda en homogen enhet i samma kostnadseffektiva process. Vi är specialiserade på lister och profiler.
  • Efterbearbetning – i eller efter produktionslinjen kan vi på Polybase AB utföra en uppsjö av olika bearbetningar som ger produkten mervärden. Det kan gälla borrning, fräsning, böjning, stansning, märkning etc.
  • Formsprutning – är en tillverkningsmetod för styckvisa produkter, i motsats till extruderingens ändlösa process där bitarna kapas i önskade längder. I enlighet med vår strävan att vara en totalleverantör bygger vi även verktyg för formsprutning på vår verkstad och har ett nära sammarbete med lokala formsprutningsföretag. Produktexempel är gavlar, lock,hörnprofiler och ändstycken.
  • Konstruktion och tillverkning av verktyg – är kärnan i hela vår verksamhet och det är här som slutproduktens kostnad och kvalitet avgörs. Inom Polybase AB har vi mycket lång samlad erfarenhet av att utveckla och tillverka profilverktygpå högsta kvalitetsnivå. Vi har en egen avdelning som tar fram verktyg för i stort sett alla slags profiler, från de minsta till bredder på uppemot 500 mm och för alla plastmaterial som kan användas för extrudering. I konstruktionsarbetetanvänds Inventor och AutoCad, vilket underlättar kundutbytet, och verkstaden har all modern utrustning för verktygs-tillverkning, som CAM-program, trådgnist, sänkgnist, fräsar, svarv, planfräs etc.